Genetic Programming Bibliography entries for Gang Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Xiao-Lei Yuan, Yan Bai, Zhi-Cun Gao, Peng Li, Rui Ma,

Genetic Programming conference papers by Gang Peng