Genetic Programming Bibliography entries for Rui Ma

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Xiao-Lei Yuan, Yan Bai, Gang Peng, Zhi-Cun Gao, Peng Li,

Genetic Programming conference papers by Rui Ma