Genetic Programming Bibliography entries for Peng Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7758

GP coauthors/coeditors: Xiao-Lei Yuan, Yan Bai, Gang Peng, Zhi-Cun Gao, Rui Ma,

Genetic Programming conference papers by Peng Li