Genetic Programming Bibliography entries for Geng Tu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Dazhi Jiang, Zhihang Tian, Zhihui He, Ruixiang Huang,

Genetic Programming Articles by Geng Tu