Genetic Programming Bibliography entries for Ruixiang Huang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Dazhi Jiang, Zhihang Tian, Zhihui He, Geng Tu,

Genetic Programming Articles by Ruixiang Huang