Genetic Programming Bibliography entries for Zhihang Tian

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Dazhi Jiang, Zhihui He, Geng Tu, Ruixiang Huang,

Genetic Programming Articles by Zhihang Tian