Genetic Programming Bibliography entries for Huasheng Zhao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Hao Zhang, Wenwei Li, Xiao Qin, Jianping Liao, Zhiping Liu, Jie Li,

Genetic Programming Articles by Huasheng Zhao