Genetic Programming Bibliography entries for Jie Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4868

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Chang-an Yuan, Baoqin Hu,

Genetic Programming Articles by Jie Li