Genetic Programming Bibliography entries for Jie Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Chang-an Yuan, Baoqin Hu, Huasheng Zhao, Hao Zhang, Wenwei Li, Xiao Qin, Jianping Liao, Zhiping Liu,

Genetic Programming Articles by Jie Li