Genetic Programming Bibliography entries for Jiann-Shing Shieh

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Zi-Xiao Wei, Faiyaz Doctor, Yan-Xin Liu, Shou-Zen Fan,

Genetic Programming Articles by Jiann-Shing Shieh