Genetic Programming Bibliography entries for Yan-Xin Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Zi-Xiao Wei, Faiyaz Doctor, Shou-Zen Fan, Jiann-Shing Shieh,

Genetic Programming Articles by Yan-Xin Liu