Genetic Programming Bibliography entries for Shou-Zen Fan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Zi-Xiao Wei, Faiyaz Doctor, Yan-Xin Liu, Jiann-Shing Shieh,

Genetic Programming Articles by Shou-Zen Fan