Genetic Programming Bibliography entries for Lan-Fang Dai

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Wen-Xiu Li, Xiao-Bing Hou, Wen Lei,

Genetic Programming Articles by Lan-Fang Dai