Genetic Programming Bibliography entries for Xiao-Bing Hou

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Wen-Xiu Li, Lan-Fang Dai, Wen Lei,

Genetic Programming Articles by Xiao-Bing Hou