Genetic Programming Bibliography entries for Wen Lei

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Wen-Xiu Li, Lan-Fang Dai, Xiao-Bing Hou,

Genetic Programming Articles by Wen Lei