Genetic Programming Bibliography entries for Lixiong Xu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7416

GP coauthors/coeditors: Yuan Huang, Xiaodong Shen, Yang Liu2,

Genetic Programming Articles by Lixiong Xu