Genetic Programming Bibliography entries for Yuan Huang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Lixiong Xu, Xiaodong Shen, Yang Liu2,

Genetic Programming Articles by Yuan Huang