Genetic Programming Bibliography entries for Xiaodong Shen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Lixiong Xu, Yuan Huang, Yang Liu2,

Genetic Programming Articles by Xiaodong Shen