Genetic Programming Bibliography entries for Min Chen2

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Yang Zhang, Hong Cai Chen, Ya Ping Du, Jie Liang, Jianhong Li, Xiqing Fan, Ling Sun, Qingsha S Cheng, Xin Yao,

Genetic Programming Articles by Min Chen2