Genetic Programming Bibliography entries for Xiqing Fan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Yang Zhang, Hong Cai Chen, Ya Ping Du, Min Chen2, Jie Liang, Jianhong Li, Ling Sun, Qingsha S Cheng, Xin Yao,

Genetic Programming Articles by Xiqing Fan