Genetic Programming Bibliography entries for Qingsha S Cheng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Yang Zhang, Hong Cai Chen, Ya Ping Du, Min Chen2, Jie Liang, Jianhong Li, Xiqing Fan, Ling Sun, Xin Yao,

Genetic Programming Articles by Qingsha S Cheng