Genetic Programming Bibliography entries for Ming-gao Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Xiao-Hong Wang, Yuan-peng Zhang, Juan Hong, Wen-kui Li, Xin Ding, Yu-Gang Li,

Genetic Programming Articles by Ming-gao Li