Genetic Programming Bibliography entries for Yuan-peng Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7185

GP coauthors/coeditors: Xiao-Hong Wang, Ming-gao Li, Juan Hong, Wen-kui Li, Xin Ding, Yu-Gang Li,

Genetic Programming Articles by Yuan-peng Zhang