Genetic Programming Bibliography entries for Yu-Gang Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6217

GP coauthors/coeditors: Li-ying Ding, Fangyu Han, Shiqing Zheng, Shuguang Xiang, Xinshun Tan, Xiao-Hong Wang, Yang-Dong Hu, Ying-Long Wang, Ming-gao Li, Yuan-peng Zhang, Juan Hong, Wen-kui Li, Xin Ding,

Genetic Programming Articles by Yu-Gang Li

Genetic Programming book chapters by Yu-Gang Li

Genetic Programming technical reports by Yu-Gang Li