Genetic Programming Bibliography entries for Ni Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Xiaorui Su, Huaiqiang Sun, Yanhui Liu, Xibiao Yang, Weina Wang, Simin Zhang, Qiaoyue Tan, Jingkai Su, Qiyong Gong, Qiang Yue, Xinyue Wan,

Genetic Programming Articles by Ni Chen