Genetic Programming Bibliography entries for Simin Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7416

GP coauthors/coeditors: Xiaorui Su, Ni Chen, Huaiqiang Sun, Yanhui Liu, Xibiao Yang, Weina Wang, Qiaoyue Tan, Jingkai Su, Qiyong Gong, Qiang Yue, Xinyue Wan,

Genetic Programming Articles by Simin Zhang