Genetic Programming Bibliography entries for Xinyue Wan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Simin Zhang, Huaiqiang Sun, Xiaorui Su, Xibiao Yang, Weina Wang, Qiaoyue Tan, Ni Chen, Qiang Yue, Qiyong Gong,

Genetic Programming Articles by Xinyue Wan