Genetic Programming Bibliography entries for Qiaoyue Tan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Xiaorui Su, Ni Chen, Huaiqiang Sun, Yanhui Liu, Xibiao Yang, Weina Wang, Simin Zhang, Jingkai Su, Qiyong Gong, Qiang Yue, Xinyue Wan,

Genetic Programming Articles by Qiaoyue Tan