Genetic Programming Bibliography entries for Shiqing Zheng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Yu-Gang Li, Fangyu Han, Shuguang Xiang, Xinshun Tan,

Genetic Programming book chapters by Shiqing Zheng