Genetic Programming Bibliography entries for Shuguang Xiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7416

GP coauthors/coeditors: Yu-Gang Li, Fangyu Han, Shiqing Zheng, Xinshun Tan,

Genetic Programming book chapters by Shuguang Xiang