Genetic Programming Bibliography entries for Xiang-Bing Deng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Da-Guang Wen, Si-Xian Hu, Zhen-Lin Li, Chuan Tian, Xin Li, Xin-Rong Wang, Qi Leng, Chun-Chao Xia,

Genetic Programming Articles by Xiang-Bing Deng