Genetic Programming Bibliography entries for Xin-Rong Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Da-Guang Wen, Si-Xian Hu, Zhen-Lin Li, Xiang-Bing Deng, Chuan Tian, Xin Li, Qi Leng, Chun-Chao Xia,

Genetic Programming Articles by Xin-Rong Wang