Genetic Programming Bibliography entries for Yue-Jiao Gong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Wei-Neng Chen, Zhi-Hui Zhan, Jun Zhang, Yun Li, Qingfu Zhang, Jing-Jing Li, Tingyang Wei, Weili Liu, Jinghui Zhong,

Genetic Programming Articles by Yue-Jiao Gong