Genetic Programming Bibliography entries for Jun Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5619

GP coauthors/coeditors: Qin-zhe Xiao, Jinghui Zhong, Wen-Neng Chen, Zhi-Hui Zhan,

Genetic Programming conference papers by Jun Zhang