Genetic Programming Bibliography entries for Zhi-Hui Zhan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5140

GP coauthors/coeditors: Qin-zhe Xiao, Jinghui Zhong, Wen-Neng Chen, Jun Zhang,

Genetic Programming conference papers by Zhi-Hui Zhan