Genetic Programming Bibliography entries for Jing Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Carlton Downey, Mengjie Zhang, Wenlong Fu, Weicai Zhong, Ruochen Liu, Qifeng Lei, Licheng Jiao,

Genetic Programming Articles by Jing Liu

Genetic Programming conference papers by Jing Liu