Genetic Programming Bibliography entries for Dongqing Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Guangxing Wang, Yang Sun, Youting Chen, Qiqi Gao, Hongxin Lin, Zhenlin Zhan, Zhiyi Liu, Shuangmu Zhuo,

Genetic Programming Articles by Dongqing Peng