Genetic Programming Bibliography entries for Shuangmu Zhuo

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Jia Meng, Guangxing Wang, Lingxi Zhou, Shenyi Jiang, Shuhao Qian, Lingmei Chen, Chuncheng Wang, Rushan Jiang, Chen Yang, Bo Niu, Yijie Liu, Zhihua Ding, Zhiyi Liu, Yang Sun, Youting Chen, Qiqi Gao, Dongqing Peng, Hongxin Lin, Zhenlin Zhan,

Genetic Programming Articles by Shuangmu Zhuo