Genetic Programming Bibliography entries for Hongxin Lin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Guangxing Wang, Yang Sun, Youting Chen, Qiqi Gao, Dongqing Peng, Zhenlin Zhan, Zhiyi Liu, Shuangmu Zhuo,

Genetic Programming Articles by Hongxin Lin