Genetic Programming Bibliography entries for Zhenlin Zhan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Guangxing Wang, Yang Sun, Youting Chen, Qiqi Gao, Dongqing Peng, Hongxin Lin, Zhiyi Liu, Shuangmu Zhuo,

Genetic Programming Articles by Zhenlin Zhan