Genetic Programming Bibliography entries for Guangxing Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jia Meng, Lingxi Zhou, Shenyi Jiang, Shuhao Qian, Lingmei Chen, Chuncheng Wang, Rushan Jiang, Chen Yang, Bo Niu, Yijie Liu, Zhihua Ding, Shuangmu Zhuo, Zhiyi Liu, Yang Sun, Youting Chen, Qiqi Gao, Dongqing Peng, Hongxin Lin, Zhenlin Zhan,

Genetic Programming Articles by Guangxing Wang