Genetic Programming Bibliography entries for Gongfa Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Xiaowu Chen, Guozhang Jiang, Yongmao Xiao, Feng Xiang,

Genetic Programming Articles by Gongfa Li