Genetic Programming Bibliography entries for Guozhang Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7703

GP coauthors/coeditors: Xiaowu Chen, Yongmao Xiao, Gongfa Li, Feng Xiang,

Genetic Programming Articles by Guozhang Jiang