Genetic Programming Bibliography entries for Yongmao Xiao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Xiaowu Chen, Guozhang Jiang, Gongfa Li, Feng Xiang,

Genetic Programming Articles by Yongmao Xiao