Genetic Programming Bibliography entries for Xiaowu Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7047

GP coauthors/coeditors: Guozhang Jiang, Yongmao Xiao, Gongfa Li, Feng Xiang,

Genetic Programming Articles by Xiaowu Chen