Genetic Programming Bibliography entries for Hong-Hui Wu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7060

GP coauthors/coeditors: Yimian Chen, Shuize Wang, Jie Xiong, Guilin Wu, Junheng Gao, Yuan Wu, Guoqiang Ma, Xinping Mao,

Genetic Programming Articles by Hong-Hui Wu