Genetic Programming Bibliography entries for Yuan Wu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Yimian Chen, Shuize Wang, Jie Xiong, Guilin Wu, Junheng Gao, Guoqiang Ma, Hong-Hui Wu, Xinping Mao,

Genetic Programming Articles by Yuan Wu