Genetic Programming Bibliography entries for Yimian Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Shuize Wang, Jie Xiong, Guilin Wu, Junheng Gao, Yuan Wu, Guoqiang Ma, Hong-Hui Wu, Xinping Mao,

Genetic Programming Articles by Yimian Chen