Genetic Programming Bibliography entries for Shuize Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Yimian Chen, Jie Xiong, Guilin Wu, Junheng Gao, Yuan Wu, Guoqiang Ma, Hong-Hui Wu, Xinping Mao,

Genetic Programming Articles by Shuize Wang