Genetic Programming Bibliography entries for Jian Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6914

GP coauthors/coeditors: HaoJie Chen, Guofu Ding, Shengfeng Qin, Akhil Garg, Shrutidhara Sarma, Biranchi Narayan Panda, Liang Gao, Miao Li, Ze-lin Hu, Yuan Yuan1, Lu-jiu Li,

Genetic Programming Articles by Jian Zhang

Genetic Programming conference papers by Jian Zhang