Genetic Programming Bibliography entries for Ze-lin Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5375

GP coauthors/coeditors: Miao Li, Jian Zhang, Yuan Yuan, Lu-jiu Li,

Genetic Programming conference papers by Ze-lin Hu